dating new lover - Panahon ng pagdating ng mga negrito

Bunga nito, lumawak pa ang pakikipagkalaka n ng mga Pilipino na Sa kalagitnaan ng ika-14 na siglo pumasok na sa pakikipag-bansa tulad ng mga Cambodia at Champa mula sa Indo-China; dala nila ang mga porselana kapalit ng mga produkto mula sa ating bansa.

Noong mga ika-15 na siglo ay nahirapan nang pumasok ang mga mangangalakal mula sa Indo-China sa bahagi ng Mindanao dahil kontrolado na ng mga mangangalakal na Muslim ang katimogang bahagi ng bansa.

Uri ng tirahan ng mga sinaunang pilipino at larawan nito.

panahon ng pagdating ng mga negrito-57

Mas maunlad sila kaysa sa mga Negrito dahil Pagdating ng mga Malay Sa pangkat na ito tinatayang nagmula ang lahing kayumanggi, may katamtaman ang taas, tuwid at maitim ang buhok, balingkinitang katawan, at matipuno ang pangangatawan.

Ang tawag sa kanilang pamayanan ay barangay dahil ito ay hango sa bangkang ginamit nila na “balanghai”.

Kultura ng Sinaunan g Pilipino Ang kultura ng ating bansz ay masusuri sa pamamagitan ng kanilang lipunan, pamahalaan, ekonomiya, paniniwala at tradisyon, edukasyon, wika, LIP UN A N Mayroong tatlong uri ng mga lipunan batay sa mga mananalaysay na Pilipino at Espanyol. Mga Maharlika -dito nabibilang ang mga pamilya ng datu na maaaring Lakan, Raja o Datu. Siya ay may kapangyarihang ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura.

Karaniwan ipinapamana sa anak ang pamumuno sa posisyon subalit may mga pagkakataon na nakakamit ng isang tao ang pamumuno sa pamamagitan ng kanyang katapangan o kagitingan, EKONOMIYA Agrikuktura ang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan.

May dala rin silang mga kaalaman sa sining, agham, pagsusulat at panitikan, agrikultura, kabuhayan, at pakikipagkalakalan.

Marunong din silang gumawa ng mga tapayan at banga, bubog o salamin, kasangkapang yari sa bakal, at hinabing mga damit.-maitim ang kulay ng kanilang balat, kulot at itim ang kanilang buhok, makapal ang kanilang labi, sarat ang kanilang mga ilong, at balingkinitang ang kanilang katawan.-naninirahan sila sa kagubatan at namumuhay sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda, at pangangalap ng mga bungang kahoy at Pagdating ng mga Austronesy ano Matapos ang panahon ng tagyelo dumating sa bansa ang ikalawang pangkat ng mga tao sakay ng kanilang inukit na bangka.At sa kanila rin nagmula ang iba pang agrikultural na Panahon ng metal- napalitan ang kanilang mga kagamitan na yari sa bato.Natutuhan din nila ang pagpapanday tulad ng tanso, ginto, pilak, palamuti at sandata -nakagawa rin sila tulad ng punyal, itak, sumpit, pana, suyod na bakal, at iba pang gamit pantahanan.Ang mga mamamayan sa bawat kapuluan ay may kani-kaniyang paniniwala at kaugaliang sinusunod Bathala sa mga Tagalog, Laon sa mga Kabisayaan, Abba sa Cebuan, Kabunian sa mga pangkat ng Ifugaat ibang taga Cordillera at Ilocano TRADISYO N SA KASAL Iba’t ibang paraan din ng pagdaraos ng kasalan ang isinasagawa sa bawat kapuluan. Pinauupong magkaharap ang ikinakasal sa isang dulang na may nakakalatag na alak at isang tasa ng bigas.

Tags: , ,